ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ

“Çalışan temsilcisi” kavramı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder.

İşveren; işyeri örgütlenmesi üzerindeki hakim konumu dolayısıyla, işyerinde çalışanların tümünün, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan bütün değerlendirme ve düzeltme faaliyetlerinde aktif olarak yer almalarını ve fikir beyan edip teklifte bulunmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu noktada çalışan temsilcisi uygulaması işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin devamı ve katılımın etkinliğini sağlamak amacıyla getirilmiş, iş ortamının da dengeli temsili hedefleyen bir düzenlemedir.

  • SGK
  • SGB
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik